Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Sklep WinaBezalkoholowe.pl oferuje wyłącznie napoje bezalkoholowe w rozumieniu art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1.2.   Sklep WinaBezalkoholowe.pl prowadzi wyłącznie sprzedaż wysyłkową.

1.3.   Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Do ceny podstawowej należy doliczyć koszty dostawy wg cennika przedstawionego w formularzu zamówienia oraz w art. 2.20 niniejszego regulaminu.

Art.2. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

2.1. Składając zamówienie klient deklaruje zapoznanie się i akceptację całości niniejszego regulaminu.

2.2. Klient ma możliwość założenia konta w sklepie, jednak do dokonania zamówienia nie jest wymagana rejestracja.

2.3. Zamówienia dokonuje się poprzez dodanie wybranych produktów do wirtualnego koszyka w sklepie WinaBezalkoholowe.pl i wypełnienie formularza zamówienia. Wypełnienie i wysłanie drogą internetową formularza zamówienia oznacza zapoznanie się i akceptację oferty sklepu WinaBezalkoholowe.pl, zaprezentowanej na stronie internetowej. Wysłanie formularza zamówienia oznacza także zawarcie umowy z Magdaleną Pasjak Strahl, właścicielem sklepu WinaBezalkoholowe.pl. 

2.4. Wysyłka zamówionego towaru dokonywana jest poprzez firmę kurierską DPD w ciągu 2 dni roboczych po odnotowaniu płatności dokonanej online poprzez system tpay.pl  lub przelewem bankowym (przy opcji "płatność z góry"), oraz w ciągu 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia płatnego przy odbiorze (opcja wysyłki "płatność przy odbiorze"). Sklep WinaBezalkoholowe.pl zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu nadania przesyłki bez podania przyczyny. W takim wypadku pracownik sklepu WinaBezalkoholowe.pl kontaktuje się z klientem celem indywidualnego ustalenia dalszych działań i określenia planowanego terminu dostawy.

2.5. W uzasadnionych przypadkach sklep WinaBezalkoholowe.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, indywidualnego ustalenia kosztów dostawy, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

2.6. W przypadku złożenia zamówienia z opcją „płatność z góry” czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności wynosi 5 dni roboczych. Po tym czasie sklep WinaBezalkoholowe.pl ma prawo do usunięcia zamówienia z systemu i odmowy jego realizacji.

2.7. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o statusie swojego zamówienia poprzez e-mail podany przy zamówieniu.

2.8. Przy zamówieniach realizowanych poprzez firmę kurierską, w przypadku braku możliwości skutecznego dostarczenia przesyłki pod podany adres, zostanie podjęta ponowna, jednokrotna, nieodpłatna próba dostarczenia zamówionego towaru, po wcześniejszym umówieniu się drogą telefoniczną z odbiorcą poprzez numer telefonu podany w formularzu zamówienia. Jeśli i tym razem skuteczne dostarczenie towaru nie będzie możliwe, zamawiający zostanie obciążony wszystkimi dodatkowymi kosztami powstałymi w wyniku tej sytuacji wg aktualnego cennika firmy kurierskiej upoważnionej do dostarczenia zamówienia.

2.9. Jeśli stan opakowania wskazuje na uszkodzenie zawartości przesyłki, przed odebraniem przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Jeśli zawartość przesyłki jest uszkodzona albo nosi jakiekolwiek ślady ingerencji z zewnątrz, w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkody, a następnie niezwłocznie przesłać pisemną informację na adres sklep@winabezalkoholowe.pl

2.10. Sprawdzenie stanu opakowania, a w razie jego naruszenia także zawartości przesyłki przy odbiorze, jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki podczas transportu.

2.11. W przypadku, gdy zawartość przesyłki różni się od zamawianej, należy sporządzić protokół przyjęcia przesyłki z wyszczególnieniem zawartości i podpisem kuriera. Tak sporządzony protokół będzie podstawą do uzupełnienia lub wymiany towaru zgodnego z zamówieniem kupującego.

2.12. Jeśli  kupujący nie będzie odbierał przesyłki osobiście, ma on obowiązek poinformować osoby odbierające przesyłkę lub desygnowane do jej odebrania o regulaminie i zasadach odbierania przesyłek. Nie będą przyjmowane reklamacje z tytułu uszkodzeń, które nie zostały stwierdzone podczas odbioru.

2.13. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem operatora logistycznego DPD w godzinach 8:30 - 18:00. 

2.14. Czas dostawy zamówionego towaru zadeklarowany przez operatorów DPD to przeważnie jeden dzień roboczySklep WinaBezalkoholowe.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy czas dostawy będzie dłuższy niż jeden dzień roboczy. Wszelkie roszczenie z tytułu ewentualnego wydłużenia się czasu dostawy klient kieruje bezpośrednio do operatora odpowiedzialnego za dostawę przesyłki.

2.15. Koszty dostawy:

a. Kurier – płatność z góry: 14,90 PLN

b. Kurier – pobranie: 14,90 PLN + 10 PLN ( za koszt operatora ) - 24,90 PLN

2.16. Koszt dostawy obejmuje zarówno całkowity koszt dostarczenia zamówionego towaru (wraz z opłatami drogowymi, paliwowymi oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami dostawy do osoby prywatnej), koszt ubezpieczenia przesyłki, jak również koszt profesjonalnego i bezpiecznego zapakowania towaru.

2.17. Przy pojedynczym zamówieniu o minimalnej wartości 250 PLN, dostawa kurierem pod adres wskazany przy zamówieniu jest bezpłatna.Jednakże w takim przypadku w mocy pozostają wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu odnoszące się do płatnej dostawy towaru, w szczególności artykuły 2.9-2.15 oraz 2.17-2.18. 

Art. 3. ZWROTY

3.1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia bez podania przyczyny dokonania zwrotu. W takim przypadku koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Sprzedający ma prawo do nieprzyjmowania zwrotów przesłanych za pobraniem. Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach. Zwroty po uprzednim zawiadomieniu mailowo sklep@winabezalkoholowe.pl lub telefonicznie 791625645 należy odesłać na adres ul. Gdyńska 78, 80-209 Chwaszczyno

3.2. Zwroty i reklamacje dokonywane po okresie 14 dni od daty złożenia zamówienia będą uwzględniane jedynie w uzasadnionych przypadkach.

3.3. Termin zwrócenia kwoty zakupu to 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Sklep WinaBezalkoholowe.pl nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt odbiorcy.

Art. 4. PRYWATNOŚĆ

4.1. Dane podane przy zamówieniu pozostają wyłącznie do wiadomości Magdaleny Pasjak Strahl  (właściciela sklepu WinaBezalkoholowe.pl) i nie są udostępnianie ani sprzedawane żadnym podmiotom niezwiązanym z realizacją zamówienia. Składając zamówienie, zamawiający zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4.2. Zakładając konto w sklepie WinaBezalkoholowe.pl, klient zgadza się na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz na wysyłkę materiałów promocyjnych na dane korespondencyjne widniejące aktualnie na koncie klienta.

4.3. Dane podane przy rejestracji konta są chronione przed wglądem i ingerencją ze strony podmiotów trzecich. 

4.4. Baza danych wszystkich klientów jest aktywnie chroniona przez szereg zabezpieczeń, a także jest zgłoszona i zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

4.5. Użytkownik może w każdej chwili skasować swoje konto w sklepie WInaBezalkoholowe.pl poprzez wysłanie takiej prośby na adres sklep@winabezalkoholowe.pl.

4.6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania mailowych informacji handlowych bez konieczności kasowania konta w sklepie WinaBezalkoholowe.pl, klikając w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej informacji handlowej wysyłanej do niego drogą mailową.

4.7. Dane podane przy złożeniu zamówienia bez dokonania rejestracji w serwisie  wykorzystywane są jedynie w celu realizacji zamówień, a także celach księgowych i informacyjnych.

4.8. Wszystkie dane są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

Art. 5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

5.1. Sklep WinaBezalkoholowe.pl prowadzi program lojalnościowy dla klientów, którzy założyli konto w serwisie.

5.2. W ramach programu lojalnościowego każdy klient, który założył konto w sklepie WinaBezalkoholowe.pl, za każde pełne 100 PLN brutto wydane na zakupy w sklepie WinaBezalkoholowe.pl, otrzyma zniżkę na kolejne zakupy w wysokości 7 PLN brutto.

5.3. Zniżka, o której mowa w art. 5.2 nie jest wymienialna na gotówkę i obowiązuje wyłącznie w sklepie WinaBezalkoholowe.pl. Zniżka jest obliczana po wygenerowaniu kodu w zakładce Moje Konto.

5.4. Zniżka, o której mowa w art. 5.2 sumuje się z innymi zniżkami przyznanymi klientowi w formie kodów rabatowych.

5.5. Zniżka, o której mowa w art. 5.2 przyznana jest na okres 1 roku

5.6. Zniżka, o której mowa w art. 5.2 przypisana jest do konta, z którego dokonano zamówienia uprawniającego do tejże zniżki. Zniżkę można wykorzystać wyłącznie po zalogowaniu się do konta, do którego zniżka została przypisana.

5.7. Dokonując zakupów z wykorzystaniem zniżki, o której mowa w art. 5.2, klientowi domyślnie wyświetlany jest kod zniżkowy w koszyku zakupowym. Po kliknięciu w kod naliczana zostaje zniżka na zasadach opisanych w tymże punkcie. Podstawą do naliczenia zniżki jest wartość zakupów niepomniejszona ani o zniżkę, o której mowa w art. 5.2, ani o zniżkę wynikającą z przyznanych kodów rabatowych.

Art. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sklep WinaBezalkoholowe.pl jest własnością Magdaleny Pasjak Strahl z siedzibą w Gdańsku, ul. Leśna Góra 31,  NIP 7431944092

6.2. Sklep WinaBezalkoholowe.pl dokłada wszelkich starań do rzetelności opisów oferowanych produktów, zastrzega jednak możliwość występowania ewentualnych błędów w opisach oraz rozbieżności pomiędzy zamieszczonymi zdjęciami, a faktycznie otrzymanym towarem. W szczególności podana zawartość alkoholu może nieznacznie wahać się w stosunku do wartości podanej w opisie oferty (maksymalnie o 0,1%). W żadnym jednak wypadku zawartość alkoholu nie przekracza ustawowego poziomu 0,5%.

6.3. Spożycie produktów oferowanych w sklepie WinaBezalkoholowe.pl nie wywołuje żadnych negatywnych implikacji zdrowotnych, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w kwestii wpływu spożycia win bezalkoholowych na stan zdrowia, należy zasięgnąć porady lekarskiej.